O namaKontaktiMexico Sun

Solariji

Saune i kupelji

Kozmetička oprema

NOVO !!!   JetStream

  SkinControl

Galerija fotografija


Saune i kupelji
Upravljački uređaji za saunu


EMOTEC® B 6000 (upravljački uređaj za saunu)


EMOTEC® D 9000 (upravljački uređaj za saunu)


EMOTEC® H 9003 (upravljački uređaj za saunu)


EMOTEC® HIC 75 (upravljački uređaj za saunu)


EMOTEC® L 09 (rasklopni uređaj)


4509 (upravljački uređaj za saunu)


4515 (upravljački uređaj za saunu)


4521 Z12 (upravljački uređaj za saunu)

4530 D24 (upravljački uređaj za saunu)


4535 F (upravljački uređaj za saunu)


4590 D24 (upravljački uređaj za saunu)


4521 Z12 (upravljački uređaj za saunu)

Elektronički upravljački uređaj s 12-satnim sinhronim programiranjem sata. Maksimalna rasklopna snaga 9 kW. Klizna elektronička regulacija između 70 °C i 110 °C. Ograničenje vremena grijanja na 6 h. Sklopka za odabir načina rada za „grijanje“/„grijanje + svjetlo“/„svjetlo“. Signalno svjetlo za „pogon” i „grijanje”. Osjetnik temperature KTY. Elektronički zaštitni limitator temperature 139 °C.

Priključak 400 V 3N AC 50 Hz.

Veličine VŠD 220 x 280 x 100 mm.


Izrada stranice: Info izlog d.o.o.